Koninklijke onderscheiding Leo de Jong

Onze erevoorzitter Leo de Jong, die door de jaren heen ontzettend veel bestuurswerk voor verschillende Sparta-geledingen heeft verricht (en nog verricht) heeft op “Lintjesdag” (een dag voor Koningsdag) een mooie koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”.

Je kunt een onderscheiding krijgen voor “Werk” en/of “Vrijwilligerswerk”. Leo heeft zijn onderscheiding gekregen voor zijn vele (onbetaalde) vrijwilligerswerk.

Samengevat:

Hij is met af en toe een korte tussenpoos 19 jaar voorzitter geweest van Sparta Cricket, 6 jaar toen Cricket nog vanuit een Commissie binnen de RV&AV bestuurd werd en 13 jaar, toen Sparta Cricket 1888 een aparte rechtspersoon geworden was. Mede door zijn grote inbreng speelt Sparta Cricket nog steeds op het hoogste competitieniveau in Nederland.

Leo heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van Sparta Rugby en Sparta Jeu de Boules. Van de eerste rechtspersoon is hij vanaf de start 5 jaar voorzitter geweest. Cricket, Rugby en Jeu de Boules worden sinds 2012 gespeeld op een prachtig complex in het Schollebos in Capelle a/d IJssel (op Vreelust was destijds geen ruimte meer). Ook bij de totstandkoming van dit complex met zijn mooie clubhuis heeft Leo een belangrijke rol gespeeld. De contacten van de drie clubs met de gemeente Capelle verlopen via de Stichting Sparta Schollebos, waarvan Leo al ruim 10 jaar voorzitter is en nog steeds is.

Zijn bestuurswerk voor Sparta Cricket was ook landelijk opgevallen. Hij is daarom nog 3 jaar lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond geweest. Leo heeft ook voor de BVO Sparta Rotterdam in een bepaalde periode een belangrijke rol gespeeld. Toen de BVO in 2003 problemen had met de betaling van de huur aan de BV Stadion Sparta Rotterdam, vonden er onderhandelingen met de gemeente plaats over de overname door de gemeente van het stadion. Leo werd speciaal voor die onderhandelingen toegevoegd aan de RvC van de BVO vanwege zijn kennis en ervaring op onroerend goed gebied. Na de succesvolle afronding van de onderhandelingen heeft hij nog een paar jaar in de RvC gezeten. Het stadion is inmiddels, zoals bekend, weer teruggekocht van de gemeente.

Tot slot: Leo is sinds 2016 vice-voorzitter van het bestuur van de RV&AV Sparta met als belangrijkste taak de gesprekspartner te zijn in de besprekingen met de BVO, omdat zowel de profs als de amateurs gebruik maken van Sportpark Terbregge. Opgeteld betekent dit alles een totaal van ca 50 bestuursjaren, naast een drukke baan en een gezin.

Vandaar deze terechte onderscheiding.

Peter van der Burg.