ALV 18 maart 2019

Beste Sparta-cricketer.

Bij deze wordt U uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van Sparta Cricket 1888.

Plaats: Capelle a/d IJssel (clubhuis Schollebos).
Datum: Maandag 18 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur

Agenda.

01 Opening.

02 Ingekomen stukken/mededelingen.

03 Jaarverslag secretaris.

04 Jaarverslag penningmeester.

05 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

06 Organisatie (bestuurssamenstelling/commissies).

In de loop van het vorige jaar is Georg Kamerbeek teruggetreden als bestuurslid. Eind 2018 heeft vrijwel het gehele bestuur besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. Hierdoor zullen Leo de Jong, Rene Pattinasarany, Peter van der Burg, Shazad Khan en Sunny Kakkar terugtreden.
Eric van der Burg (huidig bestuurslid) en Martijn Snoep (verkiesbaar) hebben zich opgeworpen het nieuwe bestuur te vormen; voor de continuïteit in de aanloop naar het nieuwe seizoen en de nieuwe volledige bestuurssamenstelling zullen Leo de Jong en Rene Pattinasarany tijdelijk nog deel uitmaken van het nieuwe bestuur tot er opvolging van eerder genoemden is gevonden.

Het voorgestelde bestuur ziet er daarom als volgt uit:

Leo de Jong tijdelijk voorzitter
Eric van der Burg penningmeester, sponsorzaken
Martijn Snoep wedstrijdsecretaris, sponsorzaken, jeugdcricket
Rene Pattinasarany tijdelijk secretaris, e-cricket

07 Seizoen 2019

a. Technische zaken senioren (inschrijving teams, aanvoerders, begeleiding, trainingsopzet, coach, tours, oefenwedstrijden).

b. Jeugdcricket (inschrijving teams, trainingsopzet incl. coaching, vervoer bij wedstrijden).

08 Accommodatiezaken.

09 Financiën (begroting, contributie).

Het bestuur stelt voor de diverse contributiebijdragen als volgt samen te stellen:

Senioren € 250,-
Zami’s/studenten € 150,-
Junioren (t 18 j) € 50,- (op 1 jan. 2019 nog geen 18)
Pupillen (t 12 j) gratis
Nieuwe juniorleden eerste jaar gratis
Niet spelende leden € 100,-

De contributie dient vòòr 1 april 2019 betaald te worden; wie niet op tijd betaalt, wordt niet opgenomen in de verschillende elftalselecties.

10 Communicatie (Sparta-site, PR).

11 Rondvraag.

12 Sluiting.