Donateur worden van Club 1888

De donateursclub van Sparta gaat met ingang van het komende seizoen uitbreiden. Naast de bekende ondersteuning voor de voetballers van de moedervereniging R.V.&A.V. Sparta zal Club 1888 zich waar mogelijk gaan inzetten voor de afdeling cricket van Sparta. Het is niet onmogelijk dat op termijn ook de andere afdelingen zullen aansluiten.

Club 1888 zet zich sinds enige tijd in ter financiële ondersteuning van de activiteiten van Sparta in de breedste zin van het woord. Dat kan zijn middels het leveren van een bijdrage aan de organisatie van voetbalclinics, het authentieke Sinterklaasfeest of marketingactiviteiten zoals de uitgave van het programmablad ‘Sparta Thuis’.

Donateur worden van Club 1888 kan vanaf 18,88 euro per seizoen. Aanmelden kan via onze flyers of digitaal via  http://www.sparta-rvav.nl/89/aanmeldingsformulier.html. Op de meest korte termijn is de doelstelling voor 1 juli 2018 gesteld op minimaal 250 betalende donateurs. Op een langere termijn is het een wens om 1888 donateurs aan dit verbrede initiatief te kunnen binden.