Oproep ALV 5 februari 2024

Algemene Leden Vergadering Sparta Cricket 1888.

Het bestuur van Sparta Cricket 1888 nodigt je hierbij uit voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Sparta Cricket 1888 op ;

Maandag 0februari 2024

Aanvang : 20:00 uur 

Locatie : Clubhuis Sparta 1888

Voorlopige Agenda :

1. Opening

2. Voorstel en benoeming Ereleden en Leden van Verdiensten

3. Jaarverslag 2023

4. Realisatie Begroting 2023

5. Verkiezing en Benoeming Nieuw  Bestuur​

​Kandidaten : ​Leo de Jong ​​Voorzittter

​Akbal Mohamed​ Penningmeester

​Bas Kornet ​​Secretaris

​Adil Awan​​ Wedstrijdsecretaris

​Martijn Snoep​​ Bestuurslid Technische Zaken en Communicatie

​Craig Ambrose ​Bestuurslid Technische Zaken

​Nieuwe Kandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV schriftelijk aanmelden bij de voorzitter Martijn Snoep

6. Ambities en plannen Seizoen 2024

7. Voorstel en Vaststellen Contributie 2024 :

Spelend Lid​€ 295,- betaling voor 01 mei € 280,-

Niet Spelend lid​€ 125,- betaling voor 01 mei €115,-

Student​​€ 150,- betaling voor 01 mei € 140,-

Jeugdlid tot 16 jaar​gratis.

8. Begroting 2024

9. Rondvraag

10. Afsluiting