Wedstrijdbal Sparta 1

Bedrijven en andere weldoeners kunnen Sparta 1 direct ondersteunen door een wedstrijdbal te sponsoren. Een wedstrijdbal is te schenken voor een bedrag van € 50,00 euro. Uw naam/bedrijfsnaam word in vooraankondigingen en bij het verslag op deze site gepubliceerd en ook op onze sociale media op de wedstrijddag.

2024:

Georg Kamerbeek

René Pattinasarany

Joris Kobossen

Leo de Jong

Rob Kemming

R.V. & A.V. Sparta

Akbal Mohamed

Bas Kornet