Nieuwjaarsreceptie R.V.&A.V. Sparta

2023 begon op de eerste dag van het jaar met de nieuwjaarsreceptie van R.V.&A.V. Sparta, Sparta Cricket 1888, Sparta Rugby en Sparta  jeu de boules. Ruim honderd gasten waren er ondanks diverse ontvangen  afzeggingen aanwezig. 

Een breed gezelschap in letterlijke en figuurlijke zin. Letterlijk door de bezoeken aan de gym en figuurlijk in de vorm van cricketers, rugbyers en voetballers.

Zij zagen na de massale aankoop van muntjes de toespraken van R.V.&A.V. voorzitter Frans Kerpel en vice voorzitter Leo de Jong.

Beiden spraken uit tevreden te zijn over de huidige stand van zaken en spraken de hoop uit dat alle afdelingen in 2023 gaan promoveren naar hoger niveau.

Tom Hoornweg speelde vervolgens de Spartamarsch op de piano. Zijn primeur verliep met de hulp van de vele meezingende Spartanen uitstekend. 

Hierna was het de beurt aan de vertegenwoordigers van het Sparta Supporters Running Team. Zij haalde met hun collecte het bedrag op van 352,80 euro. Een resultaat dat tot tevredenheid stemt.

Na het formele deel gingen de stembanden van diverse aanwezigen aan terwijl anderen zich maar wijselijk beperkte tot luisteren en af en toe iets drinken en eten. 

Speciale dank gaat uit naar Louis de Spartabakker voor het bakken van de oliebollen, de catering die een compleet Indisch buffet verzorgde en de mannen en vrouwen van achter de bar.