Verslag Buitengewone ALV 26 oktober 2019

Een klein aantal leden en het voltallige bestuur hadden zich verzameld voor een buitengewone ALV op zaterdagochtend j.l. in ons clubgebouw. Na de opening door voorzitter Leo de Jong werd snel ter zaken gekomen namelijk de voorgestelde veranderingen in het bestuur. Voor de vergadering waren geen ingekomen stukken ontvangen.

Organisatie (bestuurssamenstelling/commissies).

Afgetreden: Leo de Jong (voorzitter), René Pattinasarany (secretaris), Eric van der Burg (sponsorzaken) alsmede alle commissies. Overige bestuursleden Joost-Martijn Snoep (technische zaken), Arjen Smelt (penningmeester) en Leonie Bennett (social media en communicatie) werden herkozen in het bestuur in de volgende samenstelling:

  • Voorzitter: Joost-Martijn Snoep.
  • Secretaris: vacant.
  • Penningmeester: Arjen Smelt.
  • Jeugdsecretaris: vacant.
  • Bestuurslid promotie, sociale media, communicatie: Leonie Bennett.

Nieuwe voorzitter Joost-Martijn Snoep sprak de wens uit op de vacante posities binnen afzienbare tijd geschikte leden te benoemen. Snoep sprak de ambitie uit om namens het nieuwe bestuur op de reguliere ALV in het voorjaar van 2020 een meerjarenplan te presenteren voor de toekomst van de club. Van de drie afgetreden bestuursleden zal op een later moment gepast afscheid worden genomen.