Arie Rijkee overleden

Op 24 november j.l. bereikte ons het droevige bericht, dat Arie Rijkee is overleden; zes dagen later zou hij 70 jaar geworden zijn.
Arie was een trouw Spartaan, die bij Sparta Cricket in de zestiger en zeventiger jaren in de lagere elftallen gespeeld heeft. Hij was een redelijke batsman, een uitstekend fielder en een meer dan gezellige teamspeler, waarbij zijn humor zijn grote wapen was.
Op Nieuw Vreelust, waar in die jaren gespeeld werd, was hij ook bij de voetballers en honkballers een graag geziene gast; dat hij ook het vrijwilligerswerk niet schuwde, bleek uit zijn inzet als bestuurslid in de amateurcommissie.
Na zijn veertigste jaar liet zijn gezondheid hem sterk in de steek. Het was bewonderenswaardig hoe hij zijn ziektes onderging, daarbij fantastisch gesteund door Janny. Vooral de laatste jaren, in rolstoel met een geamputeerd been en eindeloos veel pijn, waren heel moeilijk.
Desondanks kwam Arie nog vaak naar Sparta Cricket kijken, zelfs toen het al heel slecht met hem ging. Dan kwamen de oude verhalen weer boven en was gezelligheid troef.
Al met al heeft Arie toch nog 20 jaar langer geleefd dan zijn broer Herman, een van de talentvolste cricketers die Sparta gekend heeft. Het is weliswaar een schrale troost, maar die extra 20 jaar zijn zeker ook nog waardevol geweest.
Arie had al in een vroeg stadium laten weten, dat hij in familieverband gecremeerd wilde worden. Janny heeft die wens gerespecteerd, zodat wij alleen op deze wijze zijn afscheid kunnen weergeven.
Wij verliezen in Arie een goed Spartaan en wensen Janny alle sterkte in deze voor haar moeilijke periode. Zij is altijd welkom bij Sparta Cricket.

Peter van der Burg.