Nieuwjaarsreceptie Stichting Sparta Schollebos

UITNODIGING

Graag nodigen we een ieder uit tot het bijwonen van onze nieuwjaarsreceptie (SPARTA Cricket, Rugby en Jeu des Boules) op Zaterdag 7 januari 2017 om 16.00 uur:

UitnodigingNRCPT2017